HyPro Technical 7%

HyPro Technical 7% je medicinsko sredstvo klase IIa

HyPro technical je rastvor za dezinfekciju prostora, površina i neinvazivnih medicinskih uređaja i opreme. Koristi se sa HySpray uređajem za potpunu dekontaminaciju.

Karakteristike

HyPro Technical 7% je rastvor spreman za upotrebu. Sa efikasnošću do 99,999% eliminiše ukupnu floru.

Mikrobiološka aktivnost

 • Virucidna (Standard EN14476)
 • Baktericidna (Standard EN 13727 + A2)
 • Fungicidna (Standard EN 13624)
 • Sporicidna (Standard EN 13704)

Aktivna supstanca

 • 7% stabilizovan vodonik peroksid (70ml/l) CAS 7722-84-1
 • Koristi se samo 6,6ml po m3, tako da je vrlo ekonomičan za upotrebu.

Prednosti

 • Potpuno biorazgradiv i 100% ekološki proizvod
 • Bez jona srebra
 • Ne dovodi do korozije drugih materijala i opreme
 • Ne sadrži hlor, alkohol, lakoispravljiva organska jedinjenja, aldehide, fenol, kao ni kvaternerni amonijum
 • Nije opasan po krajnje korisnike