Sterionizer

Zdrav i čist vazduh u zatvorenom prostoru zahvaljujući Sterionizer uređajima.

Sterionizer uređaji su namenjeni kontinualnoj dezinfekciji vazduha. Sa efikasnošću do 99% elimišu viruse, bakterije, gljivice i spore iz vazduha. Funkcioniše na prinicpu patentirane tehnologije bipolarne jonizacije, koja je posebno razvijena kako bi se kontinuelno obezbedio zdrav i kvalitetan vazduh u zatvorenim prostorima.

DOKAZANA EFIKASNOST STERIONIZER NA SARS-COV-2 od 99,9%

Sterionizer uređaji

D6

Predstavlja osnovni Sterionizer uređaj koji je dizajniran za kontinualno obezbeđivanje čistog i dezinfikovanog vazduha u zatvorenim prostorima. Ne zahteva održavanje zahvaljujući emiterima sa samočišćenjem. Sadrži Modbus, komunikacijski port, koji jednostavno može biti povezan sa bilo kojim sistemom upravljanja objektima. 

U zavisnosti od plana ventilacionog sistema, kao i oblika kanala, D6 uređaj može biti instaliran kao:

Duct unit

Ion bar

Wall unit

Combi RACK

Sterionizer uređajima štitite svoj objekat od:

Virusa

Influenza
Coronavirus

VOC-a

Azotoksid
Formaldehid

Bakterija

E. Coli, MRSA
Tuberculosis

Čestica

PM 10
PM 2.5

Buđi

A. Niger
A. Fumigatus

Mirisa

H2S
amonijak

Tehničko uputstvo
Referentna lista

Prednosti

 • Sa efikasnošću do 99% ubija štetne mikroorganizme- viruse, bakterije, gljivice i spore
 • 100% prirodan proces, bez nusproizvoda i hemikalija
 • Ne zahteva održavanje zahvaljujući emiterima sa samočišćenjem
 • Značajno smanjuje troškove održavanja HVAC sistema dok istovremeno povećava njegovu energetksu efikasnost za do 20%
 • Smanjuje mirise i duvanski dim iz vazduha
 • Uređaji su ozon free
 • Sprečava razvoj plesni, neutrališe i sprečava elektrostatičko naelektrisanje
 • Brza i jednostavna ugradnja

Efikasnost Sterionizer uređaja je dokazana. Sva testiranja sprovedena su u saradnji sa međunarodno priznatim istraživačkim institucijama.

Kako uređaj funkcioniše?

1

Sterionizer koristi korona pražnjenje za stvaranje molekula 02+ i 02-.

2

Ovi molekuli imaju veoma visoku hemijsku aktivnost i kada reaguju sa molekulima vode u vazduhu, dolazi do formiranja H202 (vodonik peroksida).

3

Vodonik peroksid, zajedno sa molekulima vode, skuplja se oko patogena (virusa, bakterija, gljivica i spora).

4

Dolazi do hemijske reakcije i oksidanti razaraju strukturu proteina patogena čineći ih bezopasnim.

Sertifikati

CE Certificate D6
EMC Certificate D6
UL Certificate of Compliance D6

Testovi

SARS - COV 2 CORONA
SARS - COV 2 CORONA
SARS - COV 2 CORONA (IL Ministry Of Health)
BOTRYTIS Ministry of Agriculture Volcanic Center
Summary Report, Hydrogen Peroxide
H1N1 Certificate of Analysis
Bacteria Fungi Yeast EMSL Analytical Certificate
STAPHYLOCOCCUS AUREAS MRSAEMSL Certificate
Bacteria Spore

Kome je namenjen?

 • Prostorima u kojima je visok nivo higijene norma (bolnice, operacione sale, intezivne nege, starački domovi…)
 • Prostorima u kojima cirkuliše veliki broj ljudi (hoteli, tržni centri, škole, sportski centri, bioskopi…)
 • Prostorima u industrijskim zonama
 • Prostorima sa visokim nivoom zagađenosti
 • Ljudima koji imaju respiratorne probleme
 • Ljudima koji imaju alergije i pate od astme

Sterionizer može biti integrisan u različite sisteme sa širokom primenom:
 • Ventilacioni sistemi
 • Klima uređaji
 • Prečišćivači vazduha
 • Uređaji za regulaciju vlažnosti vazduha
 • Rashladni sistemi
 • Liftovi

Uređaji mogu biti instalirani za čitav objekat ili parcijalno, samo u određenim delovima objekata i prostora, ukoliko za tim postoji potreba.

Sterionizer softver

Komunikacija sa uređajima se vrši standardnim Modbus-om koji se lako može povezati sa bilo kojim sistemom upravljanja objektima (BMS)

Putem Sterionizer Software može se:
• Uključiti/isključiti uređaj
• Podesiti nivo jonizacije
• Pokrenuti selfcleaning
• Podesiti dnevna dinamika selfcleaning-a
• Pročitati status i parametri uređaja

Pri čemu se može upravljati:
• Pojedinačnim modulom
• Uređajima za čitav objekat
• Po spratovima/određenim zonama