HySpray

HySpray je inovativni uređaj brenda Hymetec, belgijske kompanije Analis. Uređaj vrši nebulizaciju, odnosno raspršuje HyPro Technical 7% rastvor na sobnoj temperaturi. Uprkos maloj koncentraciji rastvora, efikasno (do 99,999%) se ubijaju mikroorganizmi (virusi, bakterije, gljivice i spore). HySpray funkcioniše na principu suve magle koja brzo dezinfikuje prostore, površine (čak i one nedostupne) i neinvazivne medicinske uređaje i opremu.

Šta je HySpray?

HySpray je lagan, ergonomski uređaj za dezinfekciju prostora, površina i neinvazivnih medicinskih sredstava. Dezinfikuje prostore veličine od 5m3 do 165m3. Vreme difuzije je 11 minuta za 50m3, dok koristi samo 6,6ml HyPro Technical rastvora po m3. Efikasnost ove tehnologije može se dokazati upotrebom test traka.

Prednosti uređaja

  • Efikasnost do 99.999%
  • Tretman ovom tehnologijom je potpuno ekološki jer se HyPro Technical rastvor razgrađuje na vodu (H2O) i kiseonik (O2).
  • Proces dezinfekcije HySpray uređajem nije toksičan
  • Bez neželjenih dejstava po opremu, ljude i okolinu

HySpray uređaj se izdvaja po svojoj efikasnosti, laka dezinfekcija prostora i površina, čak i onih nepristupačnih, što je od posebnog značaja za zdravstvene ustanove jer HySpray dovodi do smanjenja bolničkih infekcija.

Bolničke infekcije

Bolničke infekcije, stalno prisutan i ozbiljan problem, predstavljaju jedan od glavnih uzroka povećanog morbiditeta i mortaliteta hospitalizovanih pacijenata, a bitna je i njihova ekonomska dimenzija. Godišnji troškovi (koji su posledica bolničkih infekcija) za zdravstvene ustanove i troškovi koje društvo snosi mere se u milijardama evra, a uz to imaju značajan uticaj i na pojedinačnog pacijenta. Javljaju se kako u nerazvijenim, tako i u razvijenim zemljama. U zemljama sa visokim dohotkom, približno 30% svih pacijenata u jedinicama intenzivne nege zaraženo je najmanje jednom incidencijom bolničkih infekcija.

Evropski centar za kontrolu bolesti (ECDC) procenjuje da 4 miliona pacijenata godišnje podlegne bolničkim infekcijama u državama članicama EU i da je približno 37.000 smrtnih slučajeva posledica ovih infekcija.

Uzročnici bolničkih infekcija mogu biti gotovo svi mikroorganizmi: bakterije, virusi, gljivice i paraziti koji se prenose direktnim ili indirektnim kontaktom. Neposredni kontakt podrazumeva prenos mikroorganizama sa jednog pacijenta na drugog ili prenos između pacijenta i zdravstvenog osoblja. Dok prenos posrednim kontaktom podrazumeva prenos mikroorganizama sa kontaminirane površine na osobu.

Poslednično, neophodno je preduzeti sve moguće mere kako bi se prenos štetnih patogena sveo na minimum. Jedan od načina jeste dezinfekcija kojom se uništavaju ili onesposobljavaju mikroorganizmi u toj meri da nisu sposobni da izazovu infekciju. Dezinfekcija se sprovodi mehaničkim (čišćenje, filtriranje) i fizičkim (toplota, UV zraci) postupcima kao i hemijskim rastvorima (dezinficijensima).

Sadašnja saznanja argumentovano ukazuju da je bolnicu bez rizika nemoguće kreirati, kao i da je praktično nemoguće govoriti o iskorenjenju ili eliminaciji bolničkih infekcija, ali zato dobro organizovani programi dezinfekcije uz inovativne tehnologije mogu značajno uticati na poboljšanje uslova za pacijente i medicinsko osoblje i smanjiti stopu bolničkih infekcija za 1/3.

Naš cilj, kao kompanije, je veća sigurnost uz manji broj infekcija za zaposlene i pacijente kao i niži troškovi za zdravstvenu ustanovu. S toga, želimo da zajedno sa Vama podignemo svest o ozbiljnosti i dubini ovog pitanja i da poboljšanjem zdravstvene zaštite za pacijente i za osoblje, podignemo zdravstvo u Srbiji na jedan još viši nivo!

Play Video

Primena

Pored zdravstvenih ustanova, HySpray uređaj je moguće koristiti i u zubarskim ordinacijama, hotelima, kancelarijima, školama, domovima za stare, vozilima, teretanama… apsolutno svuda gde god je visok nivo higijene norma!