HyPro Medical 3%

HyPro Medical 3% je medicinsko sredstvo klase IIa

HyPro Medical 3% je rastvor za manuelno čišćenje i dezinfekciju površina i površina neinvazivne medicinske opreme i uređaja.

Karakteristike

HyPro Medical (miris zelene jabuke) je rastvor spreman za upotrebu za dezinfekciju. Za samo 1-5 minuta eliminiše sve mikroorganizme sa efikasnošću do 99,9%.

Mikrobiološka aktivnost

  • Baktericidna (Standard EN 13727 + A2)
  • Virucidna (Standard EN 14476)

Aktivna supstanca

3% stabilizovan vodonik peroksid (30ml/l) CAS 7722-84-1, sadrži anjonski surfaktant (<0.5%)

Prednosti

  • Nije toksičan rastvor
  • Ekološki proizvod
  • Potpuno biorazgradiv
  • Ne dovodi do korozije na drugim materijalima i predmetima